Menu Sluiten

De VolksLiga, uw onafhankelijke en realistische keuze

Welkom bij de VolksLiga. Hartelijk dank alvast voor uw belangstelling.
Bijna iedere lokale politieke partij vertelt u enkel maar goed nieuws en kopieert daarbij zonder zelf iets te duiden verschenen persartikels. Het zijn vaak holle organisaties die niet eens zeggenschap hebben over het doen en laten van hun eigen mandatarissen. Wij daarentegen zijn geen persagentschap, maar doen aan politiek die onze merknaam weerspiegelt. Wij willen naar de kiezer gaan met een programma voor goedkoper wonen, efficiëntere mobiliteit en voor een veiligheidsbeleid waaraan iedereen deelneemt. Verder zetten we drastische stappen om lokale schulden af te bouwen; besparen op structuren en uitgaven is voor ons geen taboe.
Europa is sinds enkele jaren uitdagender geworden. De veiligheid in onze contreien daalt, de culturele verschillen stellen onze democratie op de proef en budgettair staat de nabije toekomst niet aan onze kant. De eerste generatie die het iets slechter zal hebben dan de vorige is tevens geboren. Voor een groot deel zit de wereldwijde bankencrisis er voor iets tussen, maar onze overheden hebben evenveel boter op hun hoofd door te weinig structurele maatregelen te nemen, zodat de burger grotendeels gespaard bleef.
Enkele partijen aan de rechterkant wagen het om de geest van ‘bezuiniging’ tot een begrotingsdiscipline te maken, helaas niet echt ten koste van oude overtollige structuren. Men behoudt het liefst de oude situatie om zichzelf ermee te verrijken, Niemand zaagt toch de tak af waarop hij zelf zit? De grote beloofde veranderingen blijven daardoor jammer genoeg uit. Aan de linkerkant denkt men nog steeds geld van de bomen te willen plukken om grootschalig te gaan investeren. Waarin? En met welke middelen? Vele steden en gemeentes zitten nog steeds tot over hun oren in de schulden. We kunnen alle centen dus gebruiken om ervoor te zorgen dat de toekomstige legislaturen niet dezelfde fouten maken.

De VolksLiga is een nieuwe partij die teruggaat tot de basis: wat maakt gelukkig? Hoe kunnen de grondleggende behoeften van de burger zo goed mogelijk worden vervuld? Hoe zorgen we ervoor dat burger meer zekerheid in zijn leven krijgt? Hoe kan de burger er mee voor zorgen dat zijn territorium van zekerheden zo min mogelijk wordt bedreigd of aangetast? Hoe ambitieus kan onze overheid zijn – hoe klein ook – om internationaal het voortouw te nemen in de overdracht en versterking van hetgeen ons succesvol heeft gemaakt?

Deze vraagstellingen leiden ons tot onze missie. Ons politiek engagement is om met zo min mogelijk publieke middelen de basisbehoeften des volks te garanderen en om de Vlaming in zo veel mogelijk facetten van de kennis- en diensteneconomie te laten uitblinken door hun de instrumenten te geven die daartoe nodig zijn. Dit schrijven we in een lokaal, nationaal en internationaal programma.
De VolksLiga: het is uw onafhankelijke en realistische keuze voor inhoud en visie. Ik heet u alvast welkom op onze website.
Henning Van Duffel
Lijsttrekker Mechelen
Posted in Uncategorized

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *