Menu Sluiten

Opkomst pro-EU-betoging Somers eerder openluchtvergadering Open Vld

Mechelen – De fanfare had eigenlijk niet veel anders te doen dan de weinig minuten durende Europahymne van Beethoven af te spelen en terug te verkassen. De aanwezige toeschouwers, een mix tussen verwarde voorbijgangers en verdorste Open Vld-sympathisanten, luisterden in de koele schaduw van de Lamot naar de speech van Bart Somers die een federaal Europa voorstaat. Als VolksLiga zeggen we neen bedankt tegen zo’n project. Er zijn tal van redenen waarom de instantie EU vandaag niet voldoet aan nationale en internationale belangen.

Het nationale belang, of in hoeverre je het een belang kan noemen, komt in beeld wanneer we spreken over het zuivelproduct melk. Melk zoals iedere Vlaming wel kent, wordt door de Europese Unie gepropageerd als een gezond product. Een hoop belastinggeld gaat dan ook naar promotiespotjes waarin melk zwaar aangemoedigd wordt. Dat is niet toevallig. De Franse, Vlaamse en Nederlandse melkboeren staan al jaren onder druk door de dalende consumptie, die volgens de industrie dan maar Europees financieel dient gecompenseerd te worden. Toch mag binnen dat handelsvrije Europa de vraagprijs niet verder stijgen, want dan zwaait er wat. Het is aannemelijk dat het voor de melkboer niet makkelijk is om nog mee te kunnen volgen. Maar rijk door industrie of ambacht mag sowieso niemand meer in de huidige jaloeziemaatschappij.
Dit terwijl melk door de Vlaamse overheid intern wordt gecategoriseerd onder ongezonde producten. Hogescholen, uniefs en dier sociale diensten worden zelfs afgeraden om melk aan te bieden in de kantines. Ook duiken er studies op die bewijs zouden leveren dat melk ongezonder zou zijn dan eerst aangenomen, geruggensteund door de lifestylesector waarbij iedere calorie meer aan een dag minder leven gelijk staat. Is de Europese Unie dan bezig met immorele campagnevoering pro die levensvernietigende melk of is er gewoon sprake van eigengereid beleid dat op ieder niveau anders is en dat ook maar op deze manier gefinancierd moet worden? Nochtans zijn er geen omwegen mogelijk voor de Europese campagnefilmpjes, want die worden verplicht door de VRT opgevoerd.
Volgt u nog? Wij alvast niet meer. Als Bart Somers een federaal, top-bottom georganiseerd Europa wil vol kostelijke tegenstrijdigheden en dat bovendien totaal niet slagkrachtig is in internationale conflicten, laat staan economische en financiële stabiliteit vertoont, dan geven we met alle plezier wat tegengas. Onze actie op het evenement bestond uit een uitdeelactie van gratis chocolademelk als symbool voor deze tegenstrijdigheden. Lang moesten we niet uitdelen want amper een halfuur na de fanfare was iedereen afgedropen. Wellicht vluchtend naar een café, want de uitgedroogde zielen kregen van hun Groot-EU-adept geen rondje.
Posted in Cultuur, Gemeenschapsvorming, Mechelen, Opinie, Overheidsbeslag

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *