Menu Sluiten

VolksLiga wil Mechelse wijk- en dorpsraden op de schop


Mechelen – De nieuwe Mechelse partij VolksLiga wil geen bijkomende experimenten met burgerparticipatie en wijst op het belang van bestaande structuren zoals de wijkraden. Daarmee reageert de partij op de uitlatingen die Groen-politicus Kristof Calvo in de wereld stuurde over een kabinet van gelote Mechelaars. “Kristof Calvo weet niet wat er leeft in de Mechelse bevolking, terwijl die al heel lang in bestaande adviesraden op dezelfde nagels klopt.” zegt partijleider en lijsttrekker Henning Van Duffel.
Meestal gaan de verzuchtingen over een gebrek aan snelle opvolging of interesse vanuit de betrokken stadsdiensten. Het antwoord hierop is zeker geen orgaan van willekeurige mensen die de taak van de gemeenteraad bijna moet overnemen. Dat kan niet de bedoeling zijn. Je moet de problemen aanpakken daar waar ze zijn”, vervolgt Van Duffel.
Boeiendere agenda van wijk- of dorpsraad als basis

De VolksLiga erkent wel dat de drempel voor de Mechelaar om mee na te denken over zijn omgeving nog steeds hoog ligt. Van Duffel: “Ik heb al meer dan 4 jaar ervaring met adviesraden. Ze hebben allemaal gemeenschappelijk dat ze een draagvlak willen bezorgen voor bepaalde ideeën, maar dat het engagement gering blijft.” Daarom, zegt de partij, moeten de adviesraden op de schop. De agenda’s moeten terug interessanter worden. Zo vraagt de VolksLiga om grondgebonden adviezen rond onder meer milieuvergunningen, cultuuraangelegenheden en preventie naar de wijk- en dorpsraden te verhuizen.
Als er een geografische overlap is, kunnen zelfs meerdere wijk- en dorpsraden samenkomen. De gespecialiseerde organisaties, experts, middenstand en mandatarissen worden zo verplicht om kennis te maken met de geëngageerde burger van de lokale adviesraad, wat volgens de partij het sociaal weefsel enkel maar kan versterken en de gedragenheid van een advies enkel maar verhoogt. Bovendien, stelt de partij, worden zo een aantal adviesraden overbodig en kan dit voor een kleine besparing zorgen. Een extra voordeel is dat de dorpen terug in hun voormalige aanzien worden hersteld en op hun maat zich kunnen uitspreken over beleidsmaterie op hun grondgebied.
Van Duffel: “Vele partijen zijn de trappers kwijt wat betreft inspraak van de burger. Dat gebrek aan visie vertaalt zich naar geklungel zoals de half geslaagde inspraaktrajecten rond de wijk Nekkerspoel. Onze oproep is om met de bestaande structuren, mits een aantal verschuivingen, er iets positiefs van te maken.”
Posted in Cultuur, Economie, Gemeenschapsvorming, inspraak, Mechelen, Milieu, Overheidsbeslag

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *