Menu Sluiten

Interactief heemkundig museum over streek nodig

Mechelen / Lier – De VolksLiga denkt na over een concept voor een nieuw interactief heemkundig museum. Dat nieuwe museum zou gaan over de geschiedenis van de ruime omgeving rond Mechelen, gaande van de Zuiderkempen tot het Scheldeland in Klein-Brabant. Mechelen, Lier en de buurgemeentes moeten hiervoor de krachten bundelen om investeerders aan te trekken, want elke geïnvesteerde euro moet zich kunnen terugverdienen. Daarvoor wordt onder meer gekeken richting het bisdom, uitgeverijen, geschiedenisleerkrachten, historici, archeologen, consultancy met pretparken als specialisatie en private investeerders.

Veel erfgoed in Mechelen dakloos

Erwin Horckmans, zaakvoerder van Tombstone en nr. 3 op de Mechelse lijst van de VolksLiga, houdt zelf een dossier bij van verloederd erfgoed. Hij verwijst naar de prehistorische prauw die stad Mechelen in de Vlietenkelder liet beschimmelen. Volgens hem is er dan ook een algeheel gebrek aan visie op erfgoed, wat op zich aan te weinig kennis kan worden geweten. “Veel wordt overgelaten aan de willekeur van het moment, maar wat het langdurige en permanente karakter van erfgoed nét niet nodig heeft, is een politicus die op buikgevoel beslist in welke context het erfgoed moet worden ten toon gesteld. Vaak ontbreekt het ook de kennis en de ernst van de beleidsmakers om het besef op te brengen dat bepaalde vondsten of gebouwen erg waardevol zijn. Het zijn precies die dingen waarvoor men van de hele wereld naar onze streek afreist, maar als het geen plaats kent dienen er zich gemiste kansen aan”, weet Horckmans te vertellen.

Lijsttrekker Henning Van Duffel onderschrijft het idee en gruwelt van het feit dat vele Mechelaars hun eigen geschiedenis minimaliseren tot “nederzetting moerasgebied”. Vaak hoor je zeggen dat de Vlaamse middeleeuwse steden 1 groot museum maken, maar dat is volgens Van Duffel een te enge visie. Het gaat hem ook over verschillende andere aspecten die door de eeuwen heen zijn geëvolueerd. Een opsomming:

  • fysieke bewijzen van menselijke activiteit in onze contreien
  • de geologische geschiedenis, de insnijdingen van onze rivieren in de streek
  • het waarom en hoe achter bevolkingsmigraties met een genealogische opzoekingsmogelijkheid,
  • de socio-culturele verhoudingen
  • de politieke organisatie van Mechelen

“Mechelen is nota bene tot 1795 een onafhankelijke stadstaat geweest.” gaat Van Duffel verder. “Ik zie dan ook bepaalde actoren zoals buurstad Lier en de kenniscentra van de katholieke Kerk als bevoorrechte partners om mee te dingen in het beheer van zo’n nieuw interactief museum. Op dit moment staan vele prachtstukken te verkommeren. Dat is ook niet de bedoeling.”

Privaat-publieke samenwerking

Stad Mechelen heeft een schuld boven de 250 miljoen euro. De vraag rijst of er budgettaire ruimte is om een dergelijk museum op poten te zetten. De bedoeling is dat de overheid de intentie heeft, enkele doelstellingen formuleert, de grond in bruikleen ter beschikking stelt (met vrijstelling van het eerste boekjaar), private partners bijeen brengt, maar de bouw en het beheer niet op zich neemt. Waar moet het dan ongeveer naartoe? “Iets tussen Bokrijk, Technopolis en een pretpark in, maar dan iets met geschiedenis. De sleutel zit hem in de beleving en het meemaken, het mag niets saais worden.”, besluit Van Duffel.

Posted in Cultuur, Economie, Erfgoed, Recreatie, Toerisme

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *