Menu Sluiten

Lijst voor gemeenteraadsverkiezingen 2018 bekend

Op zaterdag 15 september rond 15u werd onze voordrachtsakte ingediend. Deze werd in ontvangst genomen en goedgekeurd. Veel werk hadden de medewerkers van het Vredegerecht niet, daar wij met 3 mensen op de lijst staan. Onze afdeling in Mechelen heeft de ambitie gekoesterd om met 10 mensen naar de kiezer te trekken. We waren er bijna, maar door een verhuis, een administratieve onoverkomelijkheid en twee persoonlijke terugtrekkingen, schoten we met 3 mensen over. Een beetje zoals eendagsvlieg LSP in 2006, maar hopelijk met meer stemmen achter onze drie namen.

VolksLiga is echter geen eendagsvlieg. De onafhankelijke lijst is een initiatief dat medio 2017 werd opgestart en nu ook een afdeling in Duffel kent. De doelstelling van VolksLiga is wel degelijk om gaandeweg au serieux te worden genomen, omdat wij een beleid voorstaan dat meer vrijheid biedt en de mensen minder restricties oplegt. In alle andere partijen zie je de omgekeerde beweging; een van meer regels en dwang. Mensen hebben nood aan een onafhankelijk initiatief wars van een stuurse ideologie en belangen uit vreemde regionen. Mochten we al 1 persoon in de gemeenteraad krijgen zou dat fantastisch zijn. Maar ook na de verkiezingen blijven we als burgerbeweging waken over de politieke beslommeringen in Mechelen. We voorspellen dat we tegen 2024 met een volledige lijst er zullen staan, maar we laten ons al in 2018 zien. Waarom niet? Politiek is een blijvend gegeven en duikt niet plots een maand voor de verkiezingen op.


Naast Henning Van Duffel als lijsttrekker komen ook Annie De Wael (nr. 2), kunstenares, en Erwin Horckmans (lijstduwer), privaat stadsgids, op.

Posted in partij

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *