Menu Sluiten

VolksLiga is er om te blijven

Afbeeldingsresultaat voor thinking childBeste lezer, kiezer, buur, stadsgenoot,

Dit is een laatste oproep aan u, een persoonlijke brief in de laatste rechte lijn naar de urnes van morgen. Wij schrijven u aan omdat u wellicht vragen hebt. U wist misschien niet eens van ons bestaan af. Daarom beantwoorden wij de aan ons meest gestelde vragen. Stuk voor stuk. In niet mis te verstane taal en zonder sprookjesverhalen.

Want voor de dag van de verkiezingen ziet de wereld er roze uit. De lofzangen puilen uit uw brievenbus. En een deel van die lofzangen belanden
op straat en worden gesluikstort.
Niet omdat de mensen uit gewoonte het vuil op straat kieperen,
maar meestal omdat men een aversie heeft gekregen van al wat met het beleid heeft te maken.

Wij staan tot uw dienst en zijn morgen uw stem, uw macht.

Met vriendelijke groeten,

Henning, Annie en Erwin.

Waarom nog een extra partij?

1. Het vrijheidsargument voor minder politiek

Alle huidige partijen slaan een richting uit die lijnrecht tegen de belangen van de bevolking, het individu, ingaan. Alle partijen stellen almaar meer regels op die om ter meest vrijheidsbeperkend zijn en om ter meest uit de mensen hun portemonee willen. Vele partijen noemen dat een populistische en gratuite uitspraak, maar de drang naar meer controle en meer inningen is nooit zo groot geweest. De persoonlijke, individuele keuze wordt minder van tel en men ziet deze persoonlijke belangen als een bedreiging en ondermijning van de samenleving.

Voorbeelden: de afschaffing van wijk- en dorpsraden, de oplegging van een vlakke afvalbelasting, de invoering van een lage emissiezone, het vergroten van het overheidsbeslag met extra patrimonium, de instandhouding van een taks op publicatie (uitdelen van flyeres voor non-profitorganisaties), een charter dat mensen verbiedt om in de publieke sfeer te mogen zeggen wat men wil…

Een stem op VolksLiga is een stem voor minder politiek, minder overheid en meer vrijheid voor u en mij. Wij zijn de enige politici die onszelf uiteindelijk overbodig willen maken. Dat kunnen wij niet van de ene dag op de andere. Het is lang proces dat enkele generaties in beslag zal nemen, waar we uw stem blijvend nodig zullen hebben.

2. Tegen een opgelegd programma vanuit Brussel en Antwerpen, voor lokale eigenheid.

De grote partijen nemen hun partijprogramma’s voor een groot stuk over van een nationaal vooraf ingevuld sjabloon, uitgedokterd door hun studiebureaus. Dat maakt dat de lokale eigenheid vaak zeer ver te zoeken is. In deze programma’s staan zaken waarvan men vindt dat deze oplossingen voor alle gemeentes in Vlaanderen gelden. Soms is dat niet altijd juist. VolksLiga heeft zich gebaseerd op tientallen gesprekken met mensen en actiecomités, ook met die actiecomités die voor ons minder evident waren om te benaderen.

3. Voor meer langetermijndenken

Wat hebben we aan politici die om de zes jaar telkens weer de vraag stellen wat ze voor de zes jaren daarop willen bereiken? Het getuigt van wispelturigheid en men ziet de kans om elkaar de loef af te steken met een om ter mooist plan, in de hoop zoveel mogelijk stemmen te halen. Plannen kosten geld en als men dat niet in een langetermijnvisie kan gieten, slaat men een stabiele financiële bodem weg voor de generaties die volgen. VolksLiga wil met zulke asociale politiek komaf maken. Daarom willen we alle beleidsdomeinen in een plan gieten, niet à l’improviste, maar een structureel onderbouwd streefbeeld op termijnen van 20 tot 50 jaar. Dit om de jongste generaties een zo eerlijk mogelijk vooruitzicht te bieden.

Zo willen we in plaats van een groots, megalomaan nationaal park een paar stappen terug zetten en bekijken hoe we de huidige stukken natuur en groen met elkaar in verbinding kunnen stellen. Zo willen we een vastgoedproject dat voor een termijn van ten minste 20 jaar zowel de lagere inkomens makkelijker aan eigendom laat geraken als de stadsfinanciën terug spijst. Zo willen we een herziene versie van het mobiliteitsplan uit 2014 en de hoogdringende gesuggereerde verbeteringen ook binnen de termijn van 10 jaar ten uitvoering brengen. Zo willen we over een termijn van 30 jaar burgerparticipatie systematisch met het beleid verweven. We doen aan langetermijndenken op alle gebied en we vinden ieder thema minstens even zo belangrijk.

Waarom de naam VolksLiga?

We zijn een team, een liga, voor het volk. Meer hoeft daar niet achter gezocht worden.

Waarom kreeg ik geen verkiezingsdrukwerk van jullie in de bus?

Wij dringen ons niet aan bij de kiezer en denken dat de kiezer intelligent genoeg is om de weg naar ons te vinden. Bovendien denken we aan het milieu en geven we ook toe dat onze middelen beperkt zijn. We zorgden voor onze naamsbekendheid door regelmatig ons standpunt in de media te brengen en aanwezig te zijn op sociale media. Daarnaast hebben we geïnvesteerd in grote affiches die op de gemeentelijke aanplakborden prijken.

Zijn jullie een oppositiepartij?

Onze hoop is om 1 zetel te halen. Statistisch gezien is die ambitie de meest realitische. Een zetel in de gemeenteraad zal waarschijnlijk onvoldoende zijn om mee in een bestuursmeerderheid te geraken. Het is onnozel om aan de verkiezingen mee te doen en achteraf te zeggen: “mensen, sorry, we kunnen het niet”. Ook al zullen we waarschijnlijk niet in een coalitie terechtkomen, toch staan we nu al recht in onze schoenen om mee beleid uit te tekenen.

Posted in partij, Standpunten

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *