Menu Sluiten

Mechelen-Zuid

Stad moet bezorgdheden in Mechelen-Zuid serieus nemen!

Plopsaqua, de vernieuwing van de Huyghebaert-site… het lijkt alsof de stad veel in Mechelen-Zuid wil doen, maar eigenlijk niet werk maakt van oplossingen voor echte problemen. Hoezo problemen? Het feit alleen al dat er minstens twee actiegroepen in deze wijk zijn, toont aan dat er te slecht wordt geluisterd. Beschamend slecht. Maar waarom op 14 oktober onbeschaamd kiezen voor VolksLiga?

Algemeen:

1. Wij hebben de know-how om het inspraakbeleid om te gooien: wij geven de wijkraad Mechelen-Zuid een offcieel statuut. De wijkraad wordt hierdoor een erkend, stedelijk orgaan van actieve wijkbewoners waarmee de stad rekening moet houden.

2. Wij zijn tegen de komst van Plopsaqua op de geplande locatie. Dit stuk groen is essentieel voor de leefbaarheid van de omwonenden. De stad is verantwoordelijk voor hun gezondheidsfactuur.

3. Wij pleiten voor een volledige herbestemming van de Huygebaert-site tot woongebied. Nijverheid of logistiek is hier niet meer op de juiste plaats.

4. De overlast in en rond de sociale woonwijk tussen de Kruisbaan en de Europalaan mag niet meer onder de mat worden geschoven. Heel Mechelen-Zuid wordt gedekt door minstens één Buurt Informatie Netwerk. Dit is een samenwerking tussen de burger en de politie die de kleine criminaliteit mét resultaat tegenwerkt.

Overige maatregelen:

* De verkeersafwikkeling op het kruispunt Jubellaan-Europalaan-Postzegellaan moet beter en veiliger.
* Er komt een tweede, nieuwe passerelle over het kanaal.
* Digitale waarschuwingsborden langs de hoofdassen moeten omleidingen aangeven minstens 10 minuten voordat binnenscheepvaart de kanaalbruggen onderbreekt.
* Binnenscheepvaart leggen we tijdens de piekuren stil, zodat verkeer ongehinderd over het kanaal kan.
* We sluiten de spoorwegtunnel van Geerdegem-Schonenberg af voor doorgaand en zwaar verkeer.
* Er komt een globaal groenplan voor heel Mechelen waardoor er een langetermijnvisie wordt ontwikkeld voor de stukken natuur in Mechelen-Zuid en in andere delen van de stad.
* We geven de watertoren in privaat beheer om van het gebouw een attractie te maken.
* De E19 krijgt geluidsschermen langs beide kanten. We wachten niet op een geluidsmeting, maar op een concreet uitvoeringsplan.
* De fabriekssite aan Guldendal moet uit openbare veiligheidsoverwegingen gesaneerd worden. De grond wordt ter beschikking gesteld aan projectontwikkelaars die kleinschalig en goedkoop bouwen. Dit wordt tevens een gebied waarop met alternatieve woonvormen wordt geëxperimenteerd.

Ontbreekt JOUW IDEE? Meld het ons via info@volksliga.eu of stuur een berichtje op onze Facebookpagina facebook.com/volksliga2800